Jumat, 17 Agustus 2012

Do’a Menghadapi Kelahiran Anak

LAA ILAAHA ILLALLOHUL 'ADLIIMUL HALIIMU LAA ILAAHA ILLALLOOHU ROBBUL 'ARSYIL 'ADLIIMI. LAA ILAAHA ILLALLOOHU ROBBUSSAMAAWAATI WAL ARDHI WA ROBBUL 'ARSYIL KARIIMI.

Artinya : "Tiada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan hanya Allah dzat yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan hanya Allah Tuhannya 'Arsy yang adung,. Tiada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan hanya Allah, Tuhanyya langit dan bumi dan Tuhanyya 'Arsy yang mulia".

0 komentar:

Posting Komentar