Jumat, 17 Agustus 2012

Do’a Untuk Wanita Hamil Supaya Selamat

ALLOOHUMMA IHFADL MAA FII BATHNI WASYFIHI ANTASY-SYAAFII WA 'AAFIHI ANTAL MU'AAFII WA SHOWWIRHU SHUUROTAN JAMIILATAN HASANATAN WAJ'ALHU SHOHIIHAN KAAMILAN 'AAMILAN 'AAQILAN HAADZIQON SA'IIDAN GHONIYYAN SAKHIYYAN MUWAFAAQON LIL KHOIROOTI WA ZAAIRON LIL BAITIL HAROOMI ALLOOHUMMAJALHU WALADAN SHOOLIHAN YAD'UU LIWAALIDAIHI. ALLOOHUMMA IHFADL MAA FII BATHNI WASYFI-HI ANTASY SYAAFII WA 'AAFIHI ANTAL MU'-AAFII WA SHOWWIRHU SHUUROTAN JAMILATAN HASANATAN WAJ'AL-HU SHOHIIHAAN KAAMILAN 'AALIMAN , 'AAMILAN 'AAQILAN HAADZIQON WA BARRON BIHIMAA WA MUTHII'AN LAKA WA LI ROSUULIKA. ALLOHUMMA ATHIL 'UMUROHU FITH THOO'ATI WA SHOHHIH JASADAHU WA HASSIN KHOLQOHU WA KHULUQOHU WA AF-SHIH LISAANAHU WA AHSIN SHOUTAHU WA GHONAAHU LI QOROOATIL QUR'AANI WAL HADIITSI WARZUGHUL 'AAFIYATA FID DUNYAA WAL AAKHIROTI BI ROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIMIINA.

Artinya : "Wahai Allah, jagalah apa yang terkandung di dalam perutku. Sembuhkanlah ia karena Engkaulah Dzat Penyembuh, sejahterakanlah ia karena Engkau adalah Dzat yang mensejahterakan. Dan bentuklah ia dengan bentuk yang bagus dan baik, jadikanlah ia dalam keadaan yang sesehat-sehatnya, menjadi orang yang berilmu dan beramal, menjadi orang yang berakal lagi cerdas, menjadi orang yang bahagia, kaya lagi dermawan , selalu menuruti semua kebaikan, dan bias mengunjungi Tanah Haram (Mekah). Wahai Allah , jadikanlah ia anak yang sholeh tang sudi mendo'akan kepada kedua orang tuanya , berbakti kepada keduanya dan taat kepadaMu serta kepada utusanMu. Wahai Allah , panjangkanlah umurnya dalam menjalankan ketaatan, sehatkanlah tubuhnya, baguskanlah kejadiannya dan budi pekertinya, fasihkanlah lisan nya, merdukanlah suaranya dan iramanya ia rizqi kesejahteraan di dunia dan di akhirat, dengan rahmatMu wahai Dzat yang paling Belas Kasih diantara semua yang belas kasih".

0 komentar:

Posting Komentar