Senin, 03 September 2012

Do'a Shahih Pengusir Galau

ALLAAHUMMA INNII ‘ABDUKA, WABNU ‘ABDIKA, WABNU AMATIKA, NAASHIYATII BIYADIKA, MAADHIN FIYYA HUKMUKA, ‘ADLUN FIYYA QODHOO-UKA, AS-ALUKA BIKULLISMIN HUWALAKA, SAMMAYTA BIHI NAFSAKA, AW ANZALTAHU FII KITAABIKA, AW ‘ALLAMTAHU AHADAN MIN KHOLQIKA, AWIS TA’ TSAR TA BIHI FII ‘ILMIL GHOIBI ‘INDAKA, AN TAJ’ALAL QUR-AANA ROBBII’A QOLBII, WA NUURO SHODRII, WA JALAA-A HUZNII, WA DZAHAABA HAMMII.
Artinya : “Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu (Adam) dan anak hamba perempuanMu (Hawa). Ubun-ubunku di tanganMu, keputusan-Mu berlaku padaku, qadhaMu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam kitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, hendaknya Engkau jadikan Al-Qur’an sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.”

0 komentar:

Posting Komentar